Link`s

 

Jeg er ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Mit hovedområde er udredning og operativ behandling af kvinder med urininkontinens og nedsynkning.

Sjællands Universitetshospitalhttp://www.regionsjaelland.dk/roskildesygehus/Afdelinger/GynObsAfdeling/Sider/default.aspxhttp://www.herlevhospital.dk/menu/Afdelinger/Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/shapeimage_3_link_0
Klinikkens interne procedurerOverblik_instruks.htmlhttp://web.me.com/larsalling/Instrukser/Overblik.htmlshapeimage_5_link_0

Kan ses og læses af alle, men er skrevet  til

klinikpersonale og sundhedsmyndigheder.

Min omtale af tilstande, symptomer og forslag til behandling på denne hjemmeside foretages udfra mit kendskab til den foreliggende evidens på området - specielt retningslinier vedtaget af danske gynækologer på www.dsog.dk (“Hindsgavl guidelines”). Informationen på hjemmesiden opdateres  løbende. Der kan i sagens natur være områder, hvor fagkundskaben ikke er enige, anbefalinger kan variere eller bero på individuelle forhold hos den enkelte patient, som informationen i hjemmesiden ikke tager højde for. Har du brug for individuel rådgivning eller har du symptomer, som kan tyde på alvorlig sygdom, vil jeg anbefale at du tager kontakt til egen læge.

Kun adgang for klinikpersonale og sundhedsmyndigheder.