Urininkontinens.

2019

 

Urininkontinens berører 3-400.000 danskere - de fleste kvinder. Tilstanden berører kvinder i alle aldersgrupper, men hyppigheden stiger med stigende alder.


Årsager.

Hovedårsagen er fødsler - specielt “naturlige” fødsler, hvor barnet trænger ned gennem bækkenbunden. Andre vigtige årsager er overvægt, andre sygdomme (f.eks. lungesygdomme) og neurologiske sygdomme (f.eks. sklerose). Undertiden er årsagen enkel - f.eks. overdreven vædskeindtag.


Definition.

Urininkontinens inddeles i trang (urge) inkontinens og stress (anstrengelsesudløst) inkontinens.

Karakteristisk for trang inkontinens er hyppige små vandladninger, stærk vandladningstrang og kort signaltid: tiden fra vandladningstrang til vandladning. Karakteristisk for stress inkontinens er smådryp ved fysisk anstrengelse: nys, hos, løft eller sport.


Udredning.

Hovedhjørnestenen er en væske-vandladnings dagbog, som bruges til at notere vædskeindtag og vædskeudskillelse i 3 døgn (klik på tekst). En “blevejningstest” bruges til at beregne mængden af urin, som kommer i anvendte bind/bleer på et døgn (klik på tekst). Ved denne test anvender patienten sædvanlige bind eller bleer, vejer dem inden og efter brug i 24 timer og noterer vægtforskellen. Af og til efterses blæren med en kikkert/cystoskop (klik på tekst).


Behandling.

Tranginkontinens behandles sædvanligvis med “blæreafslappende” medicin. Der findes 5-6 præparater på markedet. En tommelfingerregel siger, at medicinen tages i en måned for at teste effekt og eventuelle bivirkninger.


Stress inkontinens kan behandles med knibeøvelser; ideelt set ledet af en trænet “gyn.obs” fysioterapeut (klik på tekst for at få en adresseliste). Forsøg evt. et indlæg i skeden, f.eks. produktet Contrelle Activgard. Kan købes på apoteker, Matas samt på Internettet, f.eks. Homecare (klik på tekst). Der er gode muligheder for kirurgisk behandling, såfremt dette bliver relevant.

  Gynækolog Lars Alling Møller  i Lyngby Taarbæk Kommune